Impresum

Identifikace prodávajícího

Tchibo Praha, spol. s r.o.
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
IČO: 16190793
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744
www.tchibo.cz

DIČ:CZ16190793

Kontaktné údaje
E-mail: info@eduscho.cz

Kontaktní formulář

Vedení podniku: Erik Hofstädter (CEO), Hamid Dastmalchian, Dr. Andreas von der Heydt, Dr. Jens Köppen
Předseda dozorčí rady: Michael Herz
Č. ú.: 1002553690/2700
IBAN: CZ53 2700 0000 0010 0255 3690

Alternativní řešení sporů

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz/ Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů. Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci ve věcech v působnosti dle zákona o ochraně spotřebitele, případně na věcně příslušný živnostenský úřad ve věcech v působnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, nebo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, se sídlem Květná 15, 603 00 Brno, IČO: 75014149, http://www.szpi.gov.cz/ , ve věcech v působnosti zejména zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese: http://www.coi.cz/informace-o-ad. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Přeletíme vás na stránky Tchibo, nedivte se, jsme součástí rodiny Tchibo od roku 1997.